Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2019. szeptember 12-i ítélete (a Landgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH kontra Google LLC, a Google Inc. jogutódja

(C-299/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Iparpolitika – Jogszabályok közelítése – 98/34/EK irányelv – A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás – Az 1. cikk 11. pontja – A „műszaki szabály” fogalma)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Alperes: Google LLC, a Google Inc. jogutódja

Rendelkező rész

Az 1998. július 20-i 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 11. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló nemzeti rendelkezés, amely a sajtótermékek egészének vagy részeinek (a különálló szavak vagy kisebb szövegrészletek kivételével) nyilvános hozzáférhetővé tételét kizárólag az üzletszerűen működő keresőmotor-üzemeltetők és más üzletszerűen működő, a tartalmakat hasonlóan feldolgozó szolgáltatók számára tiltja meg, az e rendelkezés szerinti „műszaki szabálynak” minősül, amelynek tervezetét a 98/48 irányelvvel módosított 98/34 irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében előzetesen közölni kell az Európai Bizottsággal.

____________

1 HL C 309., 2017.9.18