Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 25. marca 2021 — FAWKES Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-187/21)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: FAWKES Kft.

Nasprotna stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 30(2)(a) in (b) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti1 razlagati tako, da je mogoče in treba kot carinsko vrednost upoštevati le vrednost, navedeno v podatkovni zbirki, ki temelji na lastnih carinjenjih carinskega organa države članice?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali se je treba pri določitvi carinske vrednosti v smislu člena 30(2)(a) in (b) obrniti na carinske organe drugih držav članic, da bi se pridobila carinska vrednost podobnega blaga, navedena v njihovi podatkovni zbirki, in/ali je treba vpogledati v podatkovno zbirko Skupnosti in pridobiti carinsko vrednost, navedeno v njej?

3.    Ali je mogoče člen 30(2)(a) in (b) Uredbe št. 2913/92 razlagati tako, da pri določitvi carinske vrednosti ni mogoče upoštevati transakcijskih vrednosti, povezanih z lastnimi transakcijami predlagatelja carinjenja, čeprav jih niso prerekali ne nacionalni carinski organ ne carinski organi drugih držav članic?

4.     Ali je treba zahtevo po istem ali skoraj istem času iz člena 30(2)(a) in (b) Uredbe št. 2913/92 razlagati tako, da je mogoče ta čas omejiti na +/- 45 dni pred oziroma po carinjenju?

____________

1 UL 1992, L 302, str. 1.