Language of document :

Tužba podnesena 16. listopada 2020. – Validity/Komisija

(predmet T-640/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre (Budimpešta, Mađarska) (zastupnik: B. Van Vooren, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Komisijinu odluku C(2020) 5540 final od 6. kolovoza 2020. upućenu suizvršnom direktoru Validity Foundationa, na temelju Uredbe 1049/2001;1

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da se pobijanom odlukom povređuje pravo na sudjelovanje u javnom životu, u vezi s pravom na samostalan život i na integraciju osoba s invaliditetom (članak 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u vezi s člancima 29. i 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom).

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tvrdnji da pobijana odluka čini povredu članka 4. stavka 3. Uredbe 1049/2001, u vezi s člankom 15. stavkom 3. UFEU-a i člankom 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________

1 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.).