Language of document :

2020. október 16-án benyújtott kereset – Validity kontra Bizottság

(T-640/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budapest, Magyarország) (képviselő: B. Van Vooren ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az 1049/2001/EK rendelet1 alapján a Validity Foundation társ-ügyvezető igazgatójának címzett, 2020. augusztus 6-i C (2020) 5540 final bizottsági határozatot;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a vitatott határozat sérti a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelhez és beilleszkedéshez való jogával összefüggésben a közösség életében való részvételhez való jogot (az Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 29. és 19. cikkével összefüggésben értelmezett 26. cikke).

A második, arra alapított jogalap, hogy a vitatott határozat sérti az 1049/2001 rendeletnek az EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésével és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikkével összefüggésben értelmezett 4. cikkének (3) bekezdését.

____________

1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).