Language of document :

Tožba, vložena 16. oktobra 2020 – Validity/Komisija

(Zadeva T-640/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Budimpešta, Madžarska) (zastopnik: B. Van Vooren, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2020) 5540 final z dne 6. avgusta 2020, naslovljen na izvršnega direktorja Validity Foundation, na podlagi Uredbe št. 49/20011 razglasi za ničen;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep krši pravico do sodelovanja v javnem življenju v povezavi s pravico do samostojnega življenja in vključenosti invalidov (člen 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členoma 29 in 19 Konvencije ZN o pravicah invalidov).

Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep pomeni kršitev člena 4(3) Uredbe št. 1049/2001 glede na člen 15(3) PDEU in člen 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).