Language of document : ECLI:EU:F:2014:207

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

10. rujna 2014.

Predmet F‑42/09 DEP

Anne Esneau‑Kappé

protiv

Europskog policijskog ureda (Europol)

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova“

Predmet:      Zahtjev za odmjeravanje troškova čiju je naknadu moguće tražiti koju je na temelju članka 92. Poslovnika podnijela A. Esneau‑Kappé slijedom presude donesene u predmetu Esneau‑Kappé/Europol (F‑42/09, EU:F:2010:67).

Odluka:      Ukupni iznos troškova koje Europski policijski ured mora nadoknaditi A. Esneau‑Kappé iznosi 1343,18 eura, uz zatezne kamate od dana dostave ovog rješenja do dana isplate, prema stopi izračunatoj na temelju osnovne stope koju utvrđuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, koja je na snazi tijekom navedenog razdoblja, uvećanoj za dva poena.

Sažetak

Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Elementi koji se moraju uzeti u obzir – Sporazum o nagradama sklopljen između stranke i njezina odvjetnika – Isključenje

(čl. 91. t. (b) Poslovnika Službeničkog suda)

Sud Unije nije ovlašten odmjeriti nagrade za rad koje stranke duguju vlastitim odvjetnicima, nego utvrditi iznos naknada za rad koji se može tražiti od stranke kojoj je naloženo snošenje troškova. Slijedi da dokaz plaćanja troškova čija se naknada traži nije nužan za to da Službenički sud odmjeri troškove čiju je naknadu moguće tražiti.

Naime, odlučujući o zahtjevu za odmjeravanje troškova, sud Unije nije dužan uzeti u obzir eventualni sporazum koji je u tom pogledu stranka u pitanju sklopila sa svojim agentima ili savjetnicima.

Slijedom toga, činjenica da je prema sporazumu između tužitelja i njegovih odvjetnika dogovoreno da im tužitelj neće isplatiti nikakvu nagradu za rad ne utječe na pravo tužitelja na naknadu troškova koje je imao u okviru glavnog postupka.

(t. 14., 19. i 20.)

Izvori:

Sud: rješenja Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisija, 318/82, EU:C:1985:468, t. 2.; C. A. S./Komisija, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, t. 13. i Kronofrance/Njemačka i dr., C‑75/05 P‑DEP i C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, t. 30.