Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 17. aprīlī - Knöll/Europol

(lieta F-44/09)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Brigitte Knöll, Hochheim am Main (Vācija) (pārstāvis - P. de Casparis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Strīda priekšmets un apraksts

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītājai paziņots par neiespējamību viņai piedāvāt pastāvīgas darba attiecības, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru atbildētājs prasītājai darījis zināmu, ka tas nevar viņai piedāvāt pieņemšanu pastāvīgā darbā, kā arī 2009. gada 7. janvārī par sūdzību pieņemto lēmumu, ar kuru prasītājas pret 2008. gada 12. jūnija lēmumu celtie iebildumi atzīti par nepamatotiem;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________