Language of document :

Žaloba podaná dne 15. dubna 2009 - van Heuckelom v. Europol

(Věc F-43/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo van Heuckelom (Haag, Nizozemsko) (zástupci: J. Damminghs a D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 14. července 2008, kterým se žalobci přiznává jediný stupeň zařazení do platové třídy, jakož i rozhodnutí ze dne 19. ledna 2009, kterým se zamítá stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 19. ledna 2009, kterým se zamítá stížnost žalobce proti rozhodnutí ze dne 14. července 2008 a zrušit také toto rozhodnutí ze dne 14. července 2008, které žalobci přiznává jeden stupeň ode dne 1. dubna 2008;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________