Language of document :

Beroep ingesteld op 15 april 2009 - van Heuckelom / Europol

(Zaak F-43/09)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Carlo van Heuckelom (΄s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordigers: J. Damminghs en D. Dane, advocaten)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 14 juli 2008 waarbij verzoeker slechts één salaristrap is toegekend alsmede van het besluit van 19 januari 2009 waarbij de klacht tegen het eerste besluit is afgewezen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 19 januari 2009 waarbij verzoekers klacht tegen het besluit van 14 juli 2008 is afgewezen alsmede nietigverklaring van laatstgenoemd besluit van 14 juli 2008 waarbij verzoeker met ingang van 1 april 2009 één salaristrap is toegekend;

verwijzing van Europol in de kosten.

____________