Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 30. september 2010 - van Heuckelom mod Den Europæiske Politienhed (Europol)

(Sag F-43/09) 1

(Personalesag - vedtægten for Europols ansatte - artikel 29 - avancement til et højere løntrin tildelt på grundlag af en bedømmelsesrapport - ulovlighedsindsigelse for så vidt angår den afgørelse, hvorved politikken om indplacering i lønklasser og på løntrin blev indført - Europols direktørs skønsbeføjelse - begrænsninger)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Nederlandene) (ved advokaterne W.J. Dammingh og N.D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, først bistået af advokaterne B. Wägenbaur og R. Van der Hout, derefter af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse af 14. juli 2008, hvorved sagsøgeren blev tildelt et enkelt løntrin inden for lønklassen samt af afslaget af 19. januar 2009 på sagsøgerens klage over førstnævnte afgørelse

Konklusion

Den Europæiske Politienhed (Europol) frifindes.

Hver af sagens parter bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 180 af 1.8.2009, s. 63.