Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. június 29-i ítélete - Knöll kontra Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

(F-44/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Szerződés meghosszabbításának elmaradása - Határozatlan időre szóló szerződés - Az Europol személyzeti szabályzatának 6. cikke - A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Brigitte Knöll (Hocheim am Main, Németország) (képviselők: kezdetben P. de Casparis ügyvéd, később W. J. Dammingh és N. D. Dane ügyvédek)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) (képviselők: D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, segítőik: B. Wägenbaur és R. Van der Hout ügyvédek)

Az ügy tárgya

A 2008. június 12-i határozat megsemmisítése, amelyben arról tájékoztatták a felperest, hogy nem lehet részére határozatlan időre szóló állást felajánlani, valamint az e határozattal szemben benyújtott panaszt elutasító 2009. január 7-i határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2008. június 12-i, B. Knöll részére határozatlan időre szóló szerződés felajánlását megtagadó határozatát megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 180., 2009.8.1., 64. o.