Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 15 iunie 2010 - Lebedef-Caponi/Comisia

(Cauza F-45/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiu de evaluare pentru anul 2007 - Acţiune în anulare - Eroare vădită de apreciere - Reprezentanţi ai personalului - Aviz al grupului ad-hoc)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser şi G. Berscheid, agenţi)

Obiectul

Anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința reclamantei pentru anul 2007

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 153, 4.7.2009, p. 51.