Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 15 juni 2010 - Lebedef-Caponi mot kommissionen

(Mål F-45/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömning - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsförfarandet för år 2007 - Talan om ogiltigförklaring - Uppenbart oriktig bedömning - Personalrepresentanter - Yttrande från ad hoc-gruppen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2007.

Domslut

Talan ogillas.

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 153, 4.7.2009, s. 51.