Language of document :

Acțiune introdusă la 8 iunie 2020 – Team Beverage/EUIPO - Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Cauza T-359/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Team Beverage AG (Bremen, Germania) (reprezentanţi: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich şi N. Achilles, avocaţi)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: înregistrarea mărcii Uniunii Europene verbală „Team Beverage” –înregistrarea nr. 17 665 704

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 8 aprilie 2020 în cauza R 2727/2019-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolelor 18 și 47 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului în coroborare cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei;

încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________