Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2021 – Team Beverage v. EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Věc T-359/20)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Team Beverage – Starší slovní ochranná známka Evropské unie TEAM – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Team Beverage AG (Brémy, Německo) (zástupci: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich a N. Achilles, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupkyně: D. Walicka, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Německo) (zástupkyně: F. Kramer, advokátka)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 8. dubna 2020 (věc R 2727/2019-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung a Team Beverage.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Společnosti Team Beverage AG se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 255, 3.8.2020.