Language of document :

Üldkohtu 1. detsembri 2021. aasta otsus – Team Beverage versus EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(kohtuasi T-359/20)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu sõnamärgi Team Beverage taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk TEAM – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Team Beverage AG (Bremen, Saksamaa) (esindaja: advokaadid O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich ja N. Achilles)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Walicka)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Saksamaa) (esindaja: advokaat F. Kramer)

Ese

Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 8. aprilli 2020. aasta otsuse (asi R 2727/2019-4) peale, mis käsitleb Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungi ja Team Beverage’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Team Beverage AG-lt.

____________

1 ELT C 255, 3.8.2020.