Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 5. december 2013 – Birkhoff mod Kommissionen

(Sag F-30/09)

(Personalesag – procedure – fastsættelse om omkostninger – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Gerhard Birkhoff (Isny, Tyskland) (ved advokat C. Inzillo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i anmodningen om fastsættelse af sagsomkostningerne i sag F-60/09 DEP, Birkhoff mod Kommissionen.

Hver part bærer sine egne omkostninger, der er afholdt i forbindelse med denne sag om fastsættelse af sagsomkostningerne.