Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 10. april 2014 – Strack mod Kommissionen

(Sag F-61/09) 1

Processprog: tysk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 193 af 15.08.2009, s. 36.