Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 10 aprilie 2014 – Strack/Comisia

(Cauza F-61/09)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 193, 15.8.2009, p. 36.