Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 18. novembra 2014

Zadeva F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

proti

Evropski investicijski banki (EIB)

„Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Osebje EIB – Letna ocena – Interni pravilnik – Tožbeni postopek – Pravica do izjave – Neupoštevanje s strani odbora za pritožbe – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Psihično nadlegovanje – Ustavitev postopka v zvezi z odškodninskimi zahtevki“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero je C. De Nicola v bistvu predlagal, prvič, razglasitev ničnosti odločbe odbora Evropske investicijske banke (EIB) za pritožbe z dne 14. novembra 2008, drugič, razglasitev ničnosti odločb o napredovanju z dne 29. aprila 2008 in odločbe z istega dne o njegovem nenapredovanju, tretjič, razglasitev ničnosti njegovega ocenjevalnega poročila za leto 2007, četrtič, ugotovitev psihičnega nadlegovanja, katerega žrtev naj bi po njegovem mnenju bil, in petič, naložitev EIB, naj s tem preneha in mu povrne škodo, ki naj bi jo po njegovem mnenju utrpel zaradi navedenega nadlegovanja.

Odločitev: Odločba odbora Evropske investicijske banke za pritožbe z dne 14. novembra 2008 se razglasi za nično. Postopki v zvezi z odškodninskimi zahtevki zaradi zatrjevane škode iz naslova psihičnega nadlegovanja se ustavijo. V preostalem se tožba zavrne. Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola v zadevah F‑59/10, T‑264/11 P in F‑59/10 RENV.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Ocenjevanje – Ocenjevalno poročilo – Izpodbijanje pred odborom Banke za pritožbe – Odločba, s katero se je odbor izrekel za nepristojnega za odločanje o pritožbi, ne da bi zaslišal zadevno osebo – Kršitev pravice do obrambe

2.      Tožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Odškodninska tožba – Odškodninska zahtevka, ki temeljita na enakih dejstvih in sta vložena v okviru dveh različnih tožb – Prednost – Načelo učinkovitega izvajanja sodne oblasti – Ustavitev postopka

1.      V okviru pritožbe, ki jo zoper rezultate letne ocene, ki ga zadeva, vloži član osebja Evropske investicijske banke, se lahko odbor Evropske investicijske banke za pritožbe le v izjemnih primerih izreče za nepristojnega za odločanje o pritožbi na podlagi točke 20 Priloge A k obvestilu o oceni uspešnosti za leto 2007, o tem pa mora obvestiti stranke in natančno opredeliti razloge, zaradi katerih se je izrekel za nepristojnega, zlasti kadar je do tega položaja privedlo ravnanje ene od strank med postopkom, hkrati pa se v skladu s točko 10 iste Priloge upošteva pravica vseh strank do izjave.

Če zadevna oseba torej ne umakne pritožbe pred odborom za pritožbe, se s tem, ko se zadnjenavedeni izreče za nepristojnega za odločanje o pritožbi, ne da bi upošteval točki 10 in 20 Priloge A, zadevna oseba prikrajša za pravico do izjave o različnih pritožbenih razlogih, na katere se sklicuje, saj se ji odreče ena stopnja presoje.

(Glej točke 51, 53 in 54.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba De Nicola/EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, točka 44.

2.      Kadar so dejanski in pravni elementi in trditve v zvezi z enakimi dejstvi iz dveh odškodninskih zahtevkov, ki ju je ista tožeča stranka vložila v okviru dveh različnih tožb zoper isto toženo stranko, podrobnejši in bolj utemeljeni v okviru ene od teh tožb – in to s strani obeh strank – se lahko sodišče Unije v tej zadevi lažje seznani z dejstvi, ki so razlog za odškodninski zahtevek, in jih tudi lažje oceni. Zato v tej zadevi lažje zagotovi učinkovito izvajanje sodne oblasti in učinkovito pravno varstvo. Postopek v zvezi z odškodninskim zahtevkom v okviru druge zadeve se tako ustavi.

(Glej točke 68, 70 in 71.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sodba De Nicola/EIB, F‑52/11, EU:F:2014:243.