Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 8 martie 2011 - De Nicola/Banca Europeană de Investiții

(Cauza F-59/09)1

(Funcţie publică - Personalul Băncii Europene de Investiţii - Evaluare - Promovare - Competenţa Tribunalului - Admisibilitate - Decizie implicită de respingere - Directivă internă - Reprezentant al personalului - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea promovărilor decise la 29 aprilie 2008 care nu includ numele reclamantului, precum și a evaluării reclamantului pentru anul 2007. Pe de altă parte, anularea deciziei Comisiei de apel de a rămâne sesizată, în pofida unei cereri de recuzare. În sfârșit, stabilirea faptului că reclamantul este victimă a hărţuirii morale, precum și obligarea pârâtei să înceteze actele de hărţuire și să repare prejudiciul moral și material.

Dispozitivul

Anulează Raportul de evaluare pentru 2007 și decizia prin care se refuză promovarea domnului De Nicola.

Respinge restul concluziilor formulate în cadrul acţiunii.

Domnul De Nicola și Banca Europeană de Investiții suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009.