Language of document :

Tužba podnesena 30. kolovoza 2013. – H. Lundbeck i Lundbeck protiv komisije

(Predmet T-472/13.)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: H. Lundbeck A/S (Valby, Danska) i Lundbeck Ltd (Milton Keynes, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: R. Subiotto, QC, i T. Kuhn, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Zahtjevi

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Komisije od 19. lipnja 2013. C(2013) 3808 final dostavljenu tužiteljima 21. lipnja 2013. u predmetu COMP/39226 – Lundbeck;

podredno, ukine novčane kazne izrečene tužiteljima u skladu s tom odlukom;

dalje podredno, znatno smanji novčane kazne izrečene tužiteljima u skladu s tom odlukom;

u svakom slučaju, naloži Komisiji plaćanje pravnih i drugih troškova u vezi s ovim predmetom te

poduzme bilo koju drugu mjeru koji bi Opći sud smatrao primjerenom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe 10 tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, prema kojem je tuženik pogrešno zaključio da su Lundbeck i drugi poduzetnici, koji su bili stranke sporazumâ, stvarni ili potencijalni konkurenti u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a.

Drugi tužbeni razlog, prema kojem je tuženik pogrešno ocijenio relevantnost dogovorene naknade u kontekstu nagodbi zbog povrede patenta u skladu s člankom 101. stavku 1. UFEU-a.

Treći tužbeni razlog, prema kojem se tuženikov zaključak da su nagodbe zbog povrede patenta ograničile tržišno natjecanje prema cilju u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a, temelji na pogrešnoj primjeni ustaljenih načela koja se odnose na ograničenja prema cilju.

Četvrti tužbeni razlog, prema kojem je tuženikova odluka pogrešna i ne sadrži obrazloženje glede odbijanja primjene tzv. „testa opsega patenta“ (Scope-of-the-Patent Test) kao mjerodavnog standarda za ocjenu nagodbi zbog povrede patenta s gledišta prava tržišnog natjecanja u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a. Peti tužbeni razlog, prema kojem tuženikova odluka pogrešno kvalificira Lundbeckove radnje i ne sadrži objašnjenje na koji način su ove jednostrane radnje bitne za utvrđenje povrede članka 101. stavka 1. UFEU-a.Šesti tužbeni razlog, prema kojem je tuženik propustio razmotriti sve okolnosti vezane uz sporazume te je pogrešno zaključio da je njihov namjeravani opseg prelazio opseg Lundbeckovih prava iz patenta.Sedmi tužbeni razlog, prema kojem je tuženik propustio provesti odgovarajuće ispitivanje pojačanja učinkovitosti kao rezultat sporazumâ u skladu

s člankom 101. stavkom 3. UFEU-a.Osmi tužbeni razlog, prema kojem tuženikova odluka povrjeđuje Lundbeckovo pravo na obranu, budući da je tuženik, nakon što je izdao obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicam

a, u odluci promijenio bitne elemente povrede koja mu se stavlja na teret, bez davanja mogućnosti Lundbecku da se izjasni o tome.Deveti tužbeni razlog, prema kojem je, podredno, tuženik pogrešno odredi

o novčanu kaznu Lundbecku, unatoč novim činjeničnim i pravnim pitanjima koja se javljaju u ovom predmetu, čime je također povrijedio načelo pravne sigurnosti.Deseti tužbeni razlo

g, prema kojem je, dalje podredno, tuženik pogrešno izračunao novčanu kaznu Lundbecku.