Language of document :

Tožba, vložena 18. maja 2021 – Ryanair/Komisija

(Zadeva T-268/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastopniki: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating in I.-G. Metaxas-Maranghidis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa tožene stranke z dne 22. decembra 2020 o državni pomoči SA.59029 – – Italija – COVID-19 – Odškodninska shema za letalske prevoznike z italijansko operativno licenco;1 in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: tožena stranka je kršila posebne določbe PDEU in splošna načela prava unije, na katerih temelji liberalizacija zračnega prometa v Uniji od konca osemdesetih let (to je prepoved diskriminacije, svoboda opravljanja storitev, ki velja za zračni promet na podlagi Uredbe 1008/2008,2 in svoboda ustanavljanja).

Drugi tožbeni razlog: tožena stranka je napačno uporabila člen 107(2)(b) PDEU in pri preučitvi sorazmernosti pomoči glede na škodo, ki je nastala zaradi krize COVID-19, storila očitne napake pri presoji.

Tretji tožbeni razlog: tožena stranka kljub resnim težavam ni začela formalnega postopka preiskave in kršila je postopkovne pravice tožeče stranke.

Četrti tožbeni razlog: tožena stranka je kršila svojo obveznost obrazložitve.

____________

1 UL 2021, C 77, str. od 6 do 7.

2 Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev) (Besedilo velja za EGP) (UL 2008, L 293, str. od 3 do 20).