Language of document :

A Landgericht Köln (Németország) által 2022. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. kontra Scania CV AB

(C-319/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Alperes: Scania CV AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

I)    Az (EU) 2018/858 rendelet1 3. cikkének 48. pontja értelmében vett valamennyi járműjavítási és -karbantartási információra vonatkozik-e a rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatában foglalt azon követelmény, amely szerint

„[a]z információkat könnyen elérhető módon, géppel olvasható és elektronikusan kezelhető adatok formájában kell közzétenni”,

vagy e követelmény a rendelet X. mellékletének 6.1. pontja szerinti úgynevezett pótalkatrész-információkra („[a] jármű […] olyan alkatrész[ei] […], […] amely[ek] […] kicserélhető[k] […] pótalkatrészekkel”) korlátozódik?

II)    Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikke (1) bekezdésének második mondatát, amely szerint az információkat

„könnyen elérhető módon, géppel olvasható és elektronikusan kezelhető adatok formájában”

kell közzétenni, és a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdését, amely szerint a javítókon kívüli független gazdasági szereplők részére

„az információkat géppel olvasható, általánosan rendelkezésre álló információs technológiai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható [helyesen: kezelhető] formátumban is meg kell adni, amely lehetővé teszi a független gazdasági szereplők számára, hogy teljesítsék az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos feladatokat az utópiac értékesítési láncában”,

hogy a járműgyártó csak akkor tesz eleget vonatkozó kötelezettségeinek, ha

1.    az információkat adatbázis-interfészen keresztül történő gépi vezérlésű lekérdezés útján teszi hozzáférhetővé az interneten az eredmények letöltésének lehetőségével, vagy elegendő, ha csupán egy emberi felhasználó által a képernyőn történő manuális keresést tesz lehetővé valamely weboldalon, és a lekérdezés eredményét a képernyőoldalak látható tartalmára korlátozza,

és

2.    lehetővé teszi az adatbázisban a jármű-azonosító számaival (VIN) összekapcsolt valamennyi információ keresését ezen, általa külön listában rendelkezésre bocsátandó VIN-ek alapján és ettől függetlenül

–    a rendelet X. melléklete 6.1. pontjának harmadik bekezdése szerinti, a járművek meghatározására szolgáló egyéb feltételek alapján is,

–    valamint az általa az egyes kategóriákra (például az alkatrészek, pótalkatrészek, járműjavítási és -karbantartási útmutatók, valamint műszaki ábrák kategóriáira) egyébként használt kifejezések és egyéb adatbázis-bejegyzések alapján tetszőleges kombinációkban,

vagy elegendő, hogy a gyártó kizárólag az egyes konkrét járművek VIN-je alapján történő egyedi lekérdezésként kínálja fel a keresést, anélkül, hogy egyúttal a járművei összes VIN-jét tartalmazó naprakész listát is rendelkezésre bocsátana,

és

3.    ezen adatokat olyan fájlokban bocsátja rendelkezésre, amelyek formátuma rendeltetése szerint a fájlokban szereplő adatok (további) közvetlen elektronikus kezelését szolgálja, megadva az adatok megfelelő leírását (szövegek és táblázatok esetében), vagy elegendő erre a célra a puszta képernyőkép bármely hagyományos fájlformátumban – például PDF-fájlban – történő rendelkezésre bocsátásának lehetősége?

III)    Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett olyan jogi kötelezettséget jelent-e az (EU) 2018/858 rendelet 61. cikkének (1) bekezdése a járműgyártók számára, amely igazolja a VIN, illetve a VIN-nel összekapcsolt információk független gazdasági szereplőkkel mint az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében vett egyéb adatkezelőkkel való közlését?

____________

1 A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 151., 1. o.).