Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Köln (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Mejju 2022 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. vs Scania CV AB

(Kawża C-319/22)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landgericht Köln

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Konvenut: Scania CV AB

Domandi preliminari

Ir-rekwiżit stabbilit fit-tieni sentenza tal-Artikolu 61(1) tar-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE 1 , li tipprovdi li

“[l]-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata b’mod faċilment aċċessibbli f’forma ta’ settijiet ta’ data li jistgħu jinqraw b’magna u li jistgħu jiġu pproċessati elettronikament”,

jinkludi l-informazzjoni kollha dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi fis-sens tal-punt 48 tal-Artikolu 3 ta’ dan ir-regolament, jew dan ir-rekwiżit huwa limitat għall-hekk imsejħa informazzjoni dwar l-ispare parts (“partijiet […] li jistgħu jiġu sostitwiti minn partijiet ta’ riżerva […]”) imsemmija fil-punt 6.1 tal-Anness X tal-imsemmi regolament?

It-tieni sentenza tal-Artikolu 61(1) tar-Regolament 2018/858, li tipprovdi li din l-informazzjoni

“għandha tiġi ppreżentata b’mod faċilment aċċessibbli f’forma ta’ settijiet ta’ data li jistgħu jinqraw b’magna u li jistgħu jiġu pproċessati elettronikament”

u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 61(2) ta’ dan ir-regolament, li jipprovdi li, għall-operaturi ekonomiċi indipendenti li ma humiex sewwejja,

l-informazzjoni għandha tingħata wkoll f’format li jkun jista’ jinqara minn magna, li jkun jista’ jiġi pproċessat elettronikament b’għodod u softwer tat-teknoloġija informatika disponibbli b’mod komuni u li jippermetti lil operaturi indipendenti jwettqu l-kompitu assoċjat man-negozju tagħhom fil-katina ta’ provvista tas-suq ta’ wara l-bejgħ”,

għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-manifattur tal-vetturi jikkonforma ruħu mal-obbligi korrispondenti tiegħu unikament meta

jagħmel l-informazzjoni aċċessibbli fuq l-internet permezz ta’ tfittxija awtomatizzata magħmula bl-użu ta’ database interface, bil-possibbiltà ta’ tniżżil tar-riżultati, jew huwa biżżejjed li jippermetti biss riċerka manwali magħmula fuq sit internet minn utent uman fuq skrin u jirrestrinġi r-riżultat tat-tfittxija għall-kontenut viżibbli tal-paġni tal-iskrin?

u

billi jagħmel possibbli t-tfittxija għall-informazzjoni kollha konnessa man-numri ta’ identifikazzjoni ta’ vettura (iktar ’il quddiem in-“VIN”) fid-database, li għandu jagħmel disponibbli f’lista separata, u indipendentement minn din il-possibbiltà,

ukoll permezz ta’ karatteristiċi oħra li jippermettu li jiġu identifikati l-vetturi msemmija fit-tielet subparagrafu tal-punt 6.1 tal-Anness X tar-Regolament 2018/858

kif ukoll permezz ta’ termini li barra minn hekk japplikaw għall-kategoriji (bħall-kategoriji ta’ komponenti, ta’ spare parts, ta’ manwali ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni u ta’ illustrazzjonijiet tekniċi) u permezz ta’ dħul ieħor f’databases bi kwalunkwe link,

jew huwa biżżejjed li l-manifattur jipprovdi r-riċerka esklużivament fil-forma ta’ tfittxija individwali permezz tan-NIV ta’ vettura konkreta waħda, mingħajr ma fl-istess ħin jagħmel disponibbli lista aġġornata tan-NIV kollha tal-vetturi tiegħu?

u

billi jagħmel disponibbli din id-data f’fajls li l-format tagħhom iservi, konformement mad-destinazzjoni ta’ dan il-format, għall-ipproċessar elettroniku dirett (sussegwenti) tad-data inkluża f’dawn il-fajls, billi jindika d-deskrizzjoni korrispondenti tad-data (għat-testi u għat-tabelli), jew il-possibbiltà ta’ output ta’ sempliċi screenshot fi kwalunkwe format ta’ fajl komunement disponibbli, bħal fajl PDF, hija suffiċjenti għal dan il-għan?

L-Artikolu 61(1) tar-Regolament 2018/858 jikkostitwixxi, għall-manifatturi tal-vetturi, obbligu legali fis-sens tal-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU 2016, L 119, p. 1, rettifika fil-ĠU 2018, L 127, p. 2), li jiġġustifika l-pubblikazzjoni ta’ VIN jew ta’ informazzjoni annessa magħhom lil operaturi ekonomiċi indipendenti inkwantu kontrolluri oħra fis-sens tal-punt 7 tal-Artikolu 4 ta’ dan ir-regolament?

____________

1     ĠU 2018, L 151, p. 1.