Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 11. maja 2022 - Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

(Zadeva C-319/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tožena stranka: Scania CV AB

Vprašanja za predhodno odločanje:

I.    Ali zahteva iz člena 61(1), drugi stavek, Uredbe (EU) 2018/8581 , ki določa, da so

„[i]nformacije [...] predstavljene na lahko dostopen način v obliki strojno berljivih podatkovnih nizov, primernih za elektronsko obdelavo“,

zajema vse informacije o popravilu in vzdrževanju v smislu člena 3, točka 48, Uredbe, ali pa je ta zahteva omejena na tako imenovane informacije o nadomestnih delih („deli vozila, [...] ki jih je mogoče zamenjati z nadomestnimi deli“) v skladu s točko 6.1 Priloge X k Uredbi?

II.    Ali je treba člen 61(1), drugi stavek, Uredbe (EU) 2018/858, v skladu s katerim morajo biti informacije predstavljene

„na lahko dostopen način v obliki strojno berljivih podatkovnih nizov, primernih za elektronsko obdelavo“,

in člen 61(2), drugi pododstavek, v skladu s katerim se neodvisnim izvajalcem, ki niso serviserji,

„informacije podajo tudi v strojno berljivi obliki, ki jo je mogoče elektronsko obdelati s splošno dostopnimi orodji informacijske tehnologije in programsko opremo in ki neodvisnim izvajalcem omogoča izvajanje nalog, povezanih z njihovim poslovanjem, v poprodajni dobavni verigi“,

razlagati tako, da proizvajalec vozil izpolni svoje ustrezne obveznosti le tako, da

1.    omogoča dostop do informacij prek interneta z računalniško vodeno poizvedbo prek vmesnika za dostop do podatkovne baze z možnostjo prenosa rezultatov, ali pa zadostuje, da uporabniku omogoča, da na zaslonu išče le ročno po spletni strani in omejuje rezultat poizvedbe na vidno vsebino zaslona?

in

2.    omogoča iskanje vseh informacij v zbirki podatkov, povezanih z identifikacijskimi številkami vozila (VIN), na podlagi teh VIN, ki jih da na voljo na ločenem seznamu, in ne glede na to

–    tudi na podlagi drugih značilnosti za identifikacijo vozil v skladu s s točko 6.1, pododstavek 3, Priloge X k Uredbi

–    in na podlagi pojmov, ki jih sicer uporablja za kategorije (kot so kategorije sestavnih delov, nadomestnih delov, navodil za popravilo in vzdrževanje ter tehničnih ilustracij), in druge vnose v podatkovni zbirki v poljubnih povezavah,

ali pa zadostuje, da proizvajalec ponudi iskanje izključno kot posamezno poizvedbo na podlagi VIN enega samega, konkretnega vozila, ne da bi hkrati zagotovil posodobljen seznam vseh VIN svojih vozil?

in

3.    zagotavlja te podatkovne nize v datotekah, katerih format je namenjen neposredni elektronski (nadaljnji) obdelavi vsebovanih podatkovnih nizov z navedbo ustreznega opisa podatkovnega niza (v primeru besedil in tabel), ali pa v ta namen zadošča možnost izpisa zgolj zaslonskega prikaza v katerem koli običajnem formatu datoteke, kot je na primer datoteka PDF?

III.    Ali člen 61(1) Uredbe (EU) 2018/858 pomeni zakonsko obveznost za proizvajalce vozil v smislu člena 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki upravičuje posredovanje VIN oziroma informacij, povezanih z VIN, neodvisnim izvajalcem kot drugim upravljavcem v smislu člena 4, točka 7, Splošne uredbe o varstvu podatkov?

____________

1 Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL 2018, L 151, str. 1).