Language of document :

Acțiune introdusă la 18 martie 2022 – General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Cauza T-151/22)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Statele Unite) (reprezentant: E. Carrillo, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale GENERAL PIPE CLEANERS – cererea de înregistrare nr. 1 577 530

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 11 ianuarie 2022 în cauza R 1452/2021-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

admiterea prezentei acțiuni;

anularea deciziei atacate a Camerei a cincea de recurs a EUIPO în măsura în care aceasta respinge calea de atac formulată de reclamantă și omite să anuleze în parte decizia EUIPO în ceea ce privește refuzul înregistrării cererii EUTM (IR) nr. 1 577 530 GENERAL PIPE CLEANERS pentru bunurile contestate din clasele 7 și 9.

Motivele invocate

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________