Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 23. listopadu 2022 – General Wire Spring v. EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Věc T-151/22)1

„Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka GENERAL PIPE CLEANERS – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pensylvánie, Spojené státy) (zástupkyně: E. Carrillo, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: R. Raponi, zmocněnec)

Předmět věci

Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 11. ledna 2022 (věc R 1452/2021-5).

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti General Wire Spring Co. se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 198, 16.5.2022.