Language of document :

Tribunalens dom av den 23 november 2022 – General Wire Spring mot EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Mål T-151/22)(1 )

(EU-varumärke – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket GENERAL PIPE CLEANERS – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Förenta staterna) (ombud: advokaten E. Carrillo)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: R. Raponi)

Saken

Överklagande enligt artikel 263 FEUF, i vilket klaganden har yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 11 januari 2022 (ärende R 1452/2021-5).

Domslut

Överklagandet ogillas.

General Wire Spring Co. ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 )    EUT C 198, 16.5.2022.