Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuni 2011. aasta määrus - Antelo Sanchez jt versus parlament

(kohtuasi F-78/10)

(Avalik teenistus - Ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionide iga-aastane kohandamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Pilar Antelo Sanchez (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr ja K. Zejdová)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, mis sisaldus hagejate palgateatistes, piirata nende igakuise palga korrigeerimist alates juulist 2009, suurendades seda 1,85% võrra ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel.

Resolutsioon

Otsuse tegemise vajadus hagis F-78/10: Antelo Sanchez jt vs. parlament on ära langenud.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________