Language of document : ECLI:EU:F:2010:157

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

8 päivänä joulukuuta 2010

Asia F-79/10

Charles Dubus

vastaan

Euroopan komissio

Sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Charles Dubus vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 20.11.2009 tekemän päätöksen, jolla hänet jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksen yhteydessä palkkaluokkaan AST 4 ylennettyjen virkamiesten luetteloon.

Ratkaisu: Asia F‑79/10, Dubus vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sovinnon mukaisesti.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)