Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 28. junija 2011 – Colart in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-76/10)1

(Javni uslužbenci – Letna prilagoditev plač in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Colart in drugi (Bastogne, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnici: S. Seyr in K. Zejdová, zastopnici)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti popravkov plačilnih listov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, izdanih po 1. januarju 2010, v okviru letne prilagoditve plač in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Izrek

1.    Postopek v zadevi Colart in drugi proti Parlamentu (F-76/10) se ustavi.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 301, 6.11.2010, str. 64.