Language of document :

Beroep ingesteld op 3 september 2010 - Coedo Suárez / Raad

(Zaak F-73/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ángel Coedo Suárez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij tot afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding en verzoek om vergoeding van de geleden materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding en, voor zover nodig, van het besluit van het TABG tot afwijzing van de klacht;

wat de vergoeding van de materiële schade betreft, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag dat voorlopig en ex aequo et bono is vastgesteld op 450 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van het te wijzen arrest;

wat de vergoeding van de immateriële schade betreft, veroordeling van de verwerende partij om, primair, verzoeker naar behoren te rehabiliteren en hem een symbolisch bedrag van 1 EUR te betalen of, subsidiair, hem een bedrag te betalen dat voorlopig en ex aequo et bono is vastgesteld op 300 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van het te wijzen arrest;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________