Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. června 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-28/12)1

„Veřejná služba – Žádost o odstranění jedné věty z lékařské zprávy – Úraz nebo nemoc z povolání – Implicitní zamítnutí žádosti“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobce, ve které žádal, aby byla z lékařské zprávy ze dne 28. února 2008 odstraněna jedna věta, zaslána nová zpráva opravená v tomto smyslu lékaři, kterého si zvolil žalobce, a také obecně odstraněna ze spisu o úrazu z povolání žalobce jakákoliv informace týkající se skutečnosti, o níž žalobce tvrdí, že je nepravdivá, že bylo nakonec prokázáno, že prášek, s nímž žalobce přišel do kontaktu, byl bílým prachem pocházejícím z jednoho výtisku časopisu, který měl předplacen.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jak zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí.

Luigimu Marcucciovi se ukládá povinnost zaplatit Soudu pro veřejnou službu Evropské unie částku 2 000 eur.

____________

1     Úř. věst. C 174, 16.6.2012, s. 31.