Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. juuni 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-28/12)1

(Avalik teenistus – Taotlus kustutada üks lause arstlikust hinnangust – Tööõnnetus või kutsehaigus – Taotluse vaikimisi rahuldamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus lükata tagasi hageja taotlus kustutada üks lause 28. veebruari 2008. aasta arstlikust hinnangust, saata selliselt korrigeeritud hinnang hageja valitud arstile ja kustutada tööõnnetust puudutavast toimikust mis tahes teave seoses asjaoluga, mis hageja kinnitusel ei vasta tõele ja mille kohaselt lõpuks selgus, et valge pulber, millega hageja kokku puutus, oli hageja poolt tellitava ajalehe numbrist pärinev valge tolm.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Mõista L  Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 euro suurune summa.

____________

1 ELT C 174, 16.6.2012. lk 31.