Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 25. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-28/12) 1

Civildienests – Lūgums izsvītrot vienu teikumu no medicīniskā atzinuma – Nelaimes gadījums vai arodslimība – Lūguma netiešs noraidījums

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Luksemburga) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara, pārstāvji, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru netieši noraidīts prasītāja lūgums izsvītrot no 2008. gada 28. februāra medicīniskā atzinuma vienu teikumu, nosūtīt jaunu attiecīgi izlabotu medicīnisko atzinumu prasītāja izvēlētam ārstam un vispārīgi izsvītrot no lietas materiāliem attiecībā uz darbā notikušo nelaimes gadījumu arī visu informāciju attiecībā uz faktu, kurš, kā uzsver prasītājs, ir kļūdains, un atbilstoši kuram gala rezultātā tika konstatēts, ka baltā pūderveida viela, ar kuru prasītājs bija nonācis saskarsmē, bija balti putekļi no kāda prasītāja abonētā laikraksta eksemplāra

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

piespriest L. Marcuccio samaksāt Eiropas Savienības Civildienesta tiesai summu EUR 2000 apmērā.

____________

1      OV C 174, 16.6.12., 31. lpp.