Language of document :

Žaloba podaná dne 5. března 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-30/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AD/204/10 nepřipustit žalobce do další fáze výběrového řízení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AD/204/10 ze dne 13. dubna 2011, které se týká žalobce;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.