Language of document :

Sag anlagt den 5. marts 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-30/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesprøvens anden fase.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, som blev truffet af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/204/10 den 13. april 2011 vedrørende sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.