Language of document :

Kanne 7.3.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-32/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission implisiittisen päätöksen, jolla se kieltäytyi korvaamasta neljäsosaa kantajalle asian F-56/09, Marcuccio v. komissio yhteydessä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, jotka vastaaja velvoitettiin korvaamaan 9.6.2011 annetulla tuomiolla.

Vaatimukset

hylkäävä päätös, jonka komissio on tehnyt tai josta se on joka tapauksessa vastuussa – riippumatta siitä, miten se tehtiin ja hylätäänkö sillä kokonaan tai osittain kantajan 4.1.2011 tekemässä hakemuksessa esittämät vaatimukset – on kumottava

tarvittaessa päätös – riippumatta siitä miten se tehtiin – jolla hylättiin kantajan 20.7.2011 tekemä valitus 4.1.2011 tehdyn hakemuksen hylkäävästä päätöksestä, on kumottava

tarvittaessa on todettava, että komissio on myös jättäessään ottamatta kantaa 4.1.2011 tehtyyn hakemukseen jättänyt lainvastaisesti toteuttamatta toimenpiteet, jotka ovat tarpeen virkamiestuomioistuimen asiassa F-56/09, Marcuccio v. komissio, 9.6.2010 antaman tuomion ja erityisesti sen päätösosan 4 kohdan noudattamiseksi

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 3 174,87 euroa, ja siltä osin kuin sitä ei makseta kantajalle, lisättynä 10 prosentin vuotuisella viivästyskorolla ja 10 prosentin vuotuisella korolla korotettuna, huomisesta lukien siihen asti kunnes kyseinen määrä maksetaan

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 euroa päivässä huomisesta lukien siihen asti, kunnes komissio maksaa kantajalle edellä mainitun 3 174,87 euron suuruisen määrän tai ainakin siihen asti, kunnes komissio ottaa kantaa 4.1.2011 tehtyyn hakemukseen; kyseinen 10 euron määrä päivässä on maksettava samana päivänä ja jos sitä ei makseta tai siltä osin kuin sitä ei makseta, 10 prosentin vuotuisella viivästyskorolla ja 10 prosentin vuotuisella korolla korotettuna, sitä päivää seuraavasta päivästä, jona edellä mainittu määrä olisi pitänyt maksaa, siihen asti kunnes se on maksettu

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.