Language of document :

Tožba, vložena 6. marca 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-31/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom zaposlitve v Komisiji, sprejete na podlagi ponovnega izračuna PMO.

Predloga tožeče stranke

–    Odločba, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena ponudba, ki jo je v zvezi s prenosom svojih pokojninskih pravic tožeča stranka podala na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki vsebuje novo ponudbo, izračunano na podlagi SDI, sprejetih 3. marca 2011, naj se razglasi za nično;

–    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.