Language of document :

Žaloba podaná dne 5. března 2012 – ZZ a další v. Komise

(Věc F-29/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Komise vycházejícího z nově vypočteného návrhu Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO).

Návrhová žádání žalobců

určit, že článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu je protiprávní;

zrušit rozhodnutí zrušující a nahrazující nabídky započtení nároků na důchod žalobců;

zrušit rozhodnutí uplatnit na žádosti žalobců o převod nároků na důchod parametry uvedené v obecných prováděcích ustanoveních k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.