Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 5. martā – ZZ u.c./Komisija

(lieta F-29/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un citi (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, pārskaitīšanu, pamatojoties uz Norēķinu biroja pārrēķināto priekšlikumu

Prasītāju prasījumi:

atzīt par prettiesisku Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu;

atcelt lēmumus, ar kuriem ir atcelti un aizstāti priekšrocību piedāvājumi attiecībā uz prasītāju pensijas tiesībām;

atcelt lēmumus par 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta vispārējos īstenošanas noteikumos noteikto parametru piemērošanu prasītāju lūgumiem par pensijas tiesību pārskaitīšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.