Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 18 aprilie 2016 – Hill și alții/Comisia

(Cauza F-29/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 133, 5.5.2012, p. 31.