Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 3. maija rīkojums – Noël/Komisija

(lieta F-31/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā saskaņā ar valsts pensiju sistēmu – Nodošana Savienības pensiju shēmai – Iecēlējinstitūcijas sākotnēji izteikts priekšlikums par iemaksu gadiem, kuram ieinteresētā persona ir piekritusi – Šī priekšlikuma atsaukšana – Uz jauniem vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem balstīts jauns priekšlikums par iemaksu gadiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Noël (Bergen, Nīderlande) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J. N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, J. N. Louis un S. Orlandi, advokāti, un, visbeidzot, J. N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara, un, visbeidzot, G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par pensijas tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, nodošanu, pamatojoties uz PMO pārrēķināto priekšlikumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

M. Noël sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 133, 5.5.2012, 31. lpp.