Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. maja 2016 – Noël/Komisija

(Zadeva F-31/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem pokojninskem sistemu, pred nastopom dela v Uniji – Prenos v pokojninski sistem Unije – Začetni predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ga je predlagal OPI in ki ga je zainteresirana stranka sprejela – Umik tega predloga – Nov predlog za priznanje pokojninske dobe na podlagi novih splošnih izvedbenih določb – Ugovor nedopustnosti – Pojem akta, ki posega v položaj– Člen 83 poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marc Noël (Bergen, Nizozemska) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki, in nazadnje J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva D. Martin in J. Baquero Cruz, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, potem G. Gattinara, agent, in nazadnje G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb o prenosu pokojninskih pravic, pridobljenih pred nastopom dela na Komisiji na podlagi, ki temeljijo na ponovnem izračunu Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO).

Izrek

Tožba se zavrže kot nedopustna.

M. Noël nosi svoje stroške in stroške, ki jih je predložila Evropska komisija.

____________

1 UL C 133, 5.5.2012, str. 31.