Language of document :

Tožba, vložena 11. marca 2022 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-197/22)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara, E. Sanfrutos Cano, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlog

Komisija Sodišču predlaga, naj:

1)    ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela ukrepov za zagotovitev spoštovanja vrednosti, navedenih v delu B Priloge I k Direktivi Sveta 98/93/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 90)

-    glede koncentracij arzena, v občini Bagnoregio od leta 2018 dalje, v občini Civitella d’Agliano v prvi polovici leta 2018, v drugi polovici leta 2019 in od leta 2020 dalje, razen v drugi polovici leta 2021, v občini Fabrica di Roma leta 2013 in od leta 2015 dalje, v občini Farnese leta 2013 in zatem od leta 2018 dalje, v občini Ronciglione leta 2013 in zatem v prvi polovici leta 2018 in v prvi polovici leta 2019 in zatem od leta 2020 dalje, v občini Tuscania od leta 2018 dalje, razen v prvi polovici leta in 2019, ter

-    glede ravni koncentracije fluorida, v občini Bagnoregio od leta 2018 do prve polovice leta 2019 in v občini Fabrica di Roma leta 2018, v prvi polovici leta 2019 in v drugi polovici leta 2021,

ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 4(1) v povezavi z delom B Priloge I k Direktivi 98/83/ES,

2)    in ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni kakor hitro je mogoče sprejela potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev kakovosti vode v občinah Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione in Tuscania glede ravni koncentracije arzena ter v občinah Bagnoregio in Fabrica di Roma glede ravni koncentracije fluorida, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 8(2) Direktive 98/83/ES;

3)    Italijanski republiki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s prvim tožbenim razlogom meni, da Italijanska republika s tem, da ni zagotovila spoštovanje vrednosti, navedenih v delu B Priloge I k direktivi za arzen in fluorid, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 4(1) v povezavi s Prilogo I k Direktivi 98/83/ES. Natančneje, glede koncentracijske vrednosti arzena se ta kršitev nanaša na občino Bagnoregio od leta 2018 dalje, na občino Civitella d’Agliano za prvo polovico leta 2018, za drugo polovico leta 2019 in od leta 2020 dalje, razen druge polovice leta 2021, na občino Fabrica di Roma za leto 2013 in od leta 2015 dalje, na občino Farnese za leto 2013 in zatem od leta 2018 dalje, na občino Ronciglione za leto 2013 in zatem za prvo polovico leta 2018, za prvo polovico leta 2019, in zatem od leta 2020 dalje, na občino Tuscania od leta 2018 do danes, razen prve polovice leta 2019. Te kršitve še vedno trajajo. Glede vrednosti koncentracije fluorida se kršitev obveznosti iz člena 4(1) v povezavi s Prilogo I k Direktivi nanaša na občino Bagnoregio za obdobje od leta 2018 do prve polovice leta 2019 in na občino Fabrica di Roma za leto 2018, za prvi del leta 2019 in drugo polovico leta 2021.

Komisija z drugim tožbenim razlogom trdi, da Italijanska republika s tem, da ni kakor hitro je mogoče sprejela potrebnih ukrepov za ponovno vzpostavitev kakovosti vode v občinah Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione in Tuscania glede ravni koncentracije arzena, ter v občinah Bagnoregio in Fabrica di Roma glede ravni koncentracije fluorida, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 8(2) direktive.

____________