Language of document :

Appel iværksat den 20. august 2021 af FT m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 9. juni 2021 i sag T-699/19, FT m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-518/21 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellanter: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT og GU (ved avocat J.-N. Louis,)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Domstolen (Syvende Afdeling) har ved kendelse af 27. januar 2022 afvist appellen, idet det var åbenbart, at den skulle afvises, og bestemt, at appellanterne bærer deres egne omkostninger.

____________