Language of document :

Žalba koju su 20. kolovoza 2021. podnijeli FT i dr. protiv presude Općeg suda (osmo Vijeće) od 9. lipnja 2021. u predmetu T-699/19, FT i. dr./Komisija

(predmet C- 518/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (zastupnik: J.-N. Louis, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 27. siječnja 2022. Sud (sedmo vijeće) je odbacio žalbu kao očito nedopuštenu i naložio žaliteljima snošenje vlastitih troškova.

____________