Language of document :

Odvolanie podané 20. augusta 2021: FT a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 9. júna 2021 vo veci T-699/19, FT a i./Komisia

(vec C-518/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (v zastúpení: J.-N. Louis, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením z 27. januára 2022 Súdny dvor (siedma komora) zamietol odvolanie ako zjavne neprípustné a uložil odvolateľom povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________