Language of document : ECLI:EU:C:2022:70


 


 Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 27.1.2022 –FT ym. vastaan komissio

(asia C-518/21 P)

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Henkilöstö – Virkamiehet ja toimihenkilöt – Palkkaus – Kolmannessa maassa työskentelevät Euroopan komission työntekijät – Heidän palkkaansa sovellettavien korjauskertoimien ajan tasalle saattaminen – Ilmeiset arviointivirheet – Taannehtiva vaikutus – Perusteettoman edun palautus – Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

1.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellisen virheen määrittämättä jättäminen – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 169 artiklan toinen kohta)

(ks. 4 [7, 8, 11] ja 5 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Valituskirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto perusteista – Esittäminen abstraktisti – Tutkimatta jättäminen

(Unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artikla)

(ks. 4 (9) ja 5 kohta)

3.      Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi – Tutkimatta jättäminen – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta)

(ks. 4 (12, 13) ja 5 kohta)

4.      Muutoksenhaku –Valitusperusteet – Peruste, joka esitetään ensimmäistä kertaa vasta muutoksenhaun yhteydessä – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 artiklan 1 kohta)

(ks. 4 (14–16) ja 5 kohta)

Ratkaisu

1)

Valitus jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2)

FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT ja GU vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.